Praktická příručka pro práci s ovcemi na horských loukách!

Znovu oživení horských luk

,,Praktická příručka ke znovu oživení horských luk s ovcemi'' přizpívá k šetrnému a trvalému projektu rekultivace alpských oblastí v Rakousku a v obdobných regionech .

Praktická příručka

Na počátku myšlenky/nápadu stojí koncentrace stavu zvířat chovatelů ovcí, kteří nemají povolení k pastvě na společenství horských luk. Tyto podniky narážejí na domovskou plochu buď na hranici kapacity využití a rozsirují svojí produkci spásáním horských luk, nebo duvody spocívají v oblasti pracovního hospodarstvíDiese Betriebe stoßen auf den Heimflächen entweder an die Grenzen der Nutzungskapazität und erweitern durch die Almbeweidung ihre Produktion, oder die Gründe liegen im Bereich der Arbeitswirtschaft.
Aby mohlo být společenství pastvin jednotlivých chovatelů zvířat a jiných zájemců (vlastníci pozemku, myslivci atd.) organizováno, musí být podniknuta řada kroků k plánování. Ty jsou k nahléndutí v  kapitole 2 "Od vize k plánu".

Pro společné obhospodařování a znovu oživení horských luk, neexistuje otimální způsob spásání.K dispozici je daleko větsí paleta možností a techniky, jež jsou popsány v kapitole 3 "Základy k provedení projektuGrundlagen zur Durchführung eines Almprojektes mit Schafen" .

Techniky jež jsou tu uvedeny, byly testovány, popřípadě vyvynuty v rámci projektu "Almlammprojektes" štýrským svazem chovatelů ovcí a koz s kooperačním partnerem na Hauser Kaiblingu a jsou vědecky doprovázeny školícím a výzkumným centrem Raumberg-Gumpenstein.
Výsledky si můžete přečíst v kapitole 4 "Umsetzung am Hauser Kaibling" .

V rámci vývojové fáze projektu a praktické realizace, vykristalizovala nutnost silného propojení všech zúčastněných skupin, popřípadě partnerů. Diese Vernetzung Toto propojení podporuje nevyhnutelně potřebnou komunikaci, jež je obvzláště dulezitá nejen ve fázi financování projektu, ale také při překonávání problémů. Souhlas všech zainteresovaných si můžete přečíst v kapitole 5 "Kooperationspartner Almlammprojekt am Hauser Kaibling" .

Úzpěšnost slibují projekty ve spolupráci in Kooperation mit Pistenbetreibern und Tourismusbetrieben!

"Praktická příručka ke znovu oživení horských luk s ovcemi" si můžete objednat v knižním vydání za € 15,00 pod 03682-224 51 207  eva.rainer@raumberg-gumpenstein.at nebo popř. je ke stažení z homepage LFZ Raumberg-Gumpenstein!