zasněžovací zařízení -zaručená  jistota sněhu!

Výrobci sněhu

100 procent sjezdovek na Hauser Kaiblingu může být ekologicky zasněžováno od vrchu až do údolí, za použití pramenité vody. Oba dva sjezdy do údolí (Prenner a FIS-Talabfahrt) umožňují příjezd k parkovacím místům přímo u dolní stanice až do jara.

Sníh v požadované kvalitě, potřebném množství, na správném místě ve správný čas, účinné a šetřící zdroje!
V osmdesátých letech byla sněžná děla používána jen k opravě míst beze sněhu a tak se přešlo v součastnosti k velkoplošnému zasněžování celých sjezdovek.

Zasněžovací přístroje jsou komlexní technická zařízení, obsahující značný počet komponentů.Tak jak je vyjímečná lyžařská oblast jsou vyjímečná také jejich zasněžovací zařízení. Zařízení musí být dokonale přizpůsobena přirozeným podmínkám. Máme tzv. "Masterplan"(řídící plán), který podrobně a věrně zobrazuje jednotlivá zasněžovací zařízení na Hauser Kaiblingu.

Provozní režim a spotřeba zásob se mohou co nejpřesneji kontrolovat a vyhodnocovat. Čas na přípravu odpadá, náklady na výrobu se mohou otimalizovat, jakož i záruka stálé kvality sněhu po celé délce sjezdovky. Takměř všechny lyžařské oblasti v Alpách pracují mezitím s plnoautomatickými přístroji .

V zásadě se rozlišuje mezi dvěma systémy:

 

1) Nízkotlaková zařízení

Zabudovaný ventilátor fouká vzduch z okolí přes velkou trubici (nízkotlakový díl). Na konci trubice je voda pod tlakem  (cirka. 8-20 bar) rozprašovaná jemnými tryskami do vzdušného proudu a s ním dál odnášená do 20 až 45 m před ně, než zmrzlá voda dopadne k zemi. U těchto výrobců sněhu jsou nukleátory, urychlující procez mrznutí, zabudované jako směšovací trysky. Přitom se smýchává méně vody se stlačeným vzduchem aby se urychlila tvorba mrznoucích zrníček.
 

Vrtulová výroba sněhu

Se vyznačuje velkým rozpětím vrhu, velkým výkonem zasněžování, minimální náchylností na vítr a flexibilním použitím. Proto se především používají na širokých sjezdovkách, na mistech, kde je velká potřeba sněhu, na prudkých svazích nebo volných, větrem exponovaných plochách.

Na Hauser Kaiblingu jsou převážně v provozu nízkotlaková zařízení!

  • 200 kusů sněžných děl z toho je 73 kusů na pevno- 4,5 metrů vysoké věže
  • 7 kusů na deseti metrech dlouhém pohyblivém rameni
  • 120 mobilních sněžných děl
  • Za hodinu může být na Hauser Kaiblingu vyprodukováno kolem 6.000 m³ sněhu, což  odpovídá přibližně 600 nákladům sněhu, nákladních vozidel! Pracují-li nepřetržitě po celý den, tak vyrobí 150.000 kubických metrů bílé krásy.To je okolo  15.000 nákladů, nákladnich vozidel. Pokud minusové teploty spolupracuj, ale i tak je během tří dnů zasněžování povrchu od zhora až dolů, vyřešeno!

2) Lancetové systémy

Voda pod tlakem je vtlačována přes trysky, velkým množstvím stlačeného vzduchu a jemně rozprášována. Rychlou expanzí chladu a vzniklými turbulencemi,  zamrzají jemné vodní kapky ve sněhové kristaly.