Respektujeme naše životní prostředí!

Životní prostředí & změna klimatu

Také nám leží příroda na srdci a proto na ní dáváme pečlivý pozor aby zasněžování nebylo přítěží životnímu prostředí.. Zde několik detailních informací.

Zasněžování sjezdovek...

  • ...slouží k  vyrovnání sněhových výkyvů během sezóny .
  • ...zvyšuje lyžařům bezpečnost, velmi dobrou vyrovnanou kvalitou sněhu .
  • ...zajištuje především sjízdnost sjezdovek až do blízkosti dolní stanice a hlavních sjezdů.
  • ...pokrývá na sníh chudá místa, hrboly, okraje, slunečné svahy a nástupní místa při jinak sněhem dobře pokryté sjezdovky.

Je voda u technického zasněžování pozměněna?

Tak, jako u přírodního sněhuje je voda pouze přeměněna na jine skupenství. Kvalita použité vody je na prvním místě. Technicky sníh nemá s chemií co dočinění!

Jaké následky má technický sníh na vegetaci ?

Technický sníh nemá žádné negativní následky na vegetaci. Právě naopak: Technický sníh chrání náchylné travinaté porosty před mechanickou zátěží rolb a hran lyží. Dostatečná vrstva sněhové pokrývky izoluje půdu a zabraňuje promrzání půdy na podzim a na jaře. Tající voda z jara zvlhčí půdu.

Do jaké míry má globální oteplování vliv na zasněžování?

Výsledky studií: Již od nepaměti jsou klimatické výkyvy přirozené a na sníh chudé a na sníh bohaté  zimy se mění.
Pro zasněžování je nejen relevantní vysoká poloha, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, ale také teplota vody. Mnohem více zřetele  se musí navíc brát na oblastní klimatické podmínky, jako směr oblasti, vliv fénu, clonění přilehlého hřbetu kopce a inverzní povětrnostní situace. Předpoklady pro zasněžování ve Schladmingu jsou pro to například kvůli úzkému údoli v nízké poloze často lepší, než ve vyšce přes 1000 metrů  (Prof. Dr. Ulrike Pröbstl, Universität für Bodenkultur Wien, 2007)

Chce člověk zasněžováním prodloužit zimní sezónu na jaře? 

Zasněžování slouží především k záruce sněhu na podzim. Většina dnů kdy sněží, připadá na podzim a ze začátku zimy. Koncem ledna je většinou zasněžování uzavřeno a od polovičky března silně ubývá zájem o zimní sport. Zasněžování ledovce nabylo enormního významu. Umožňuje brzský začátek sezóny na ledovci a zpomaluje odtávání.

Voda a vzduch -jinak nic!!

Vznik přírodního sněhu 

Ať už přírodí sníh nebo technický sníh. Sníh vzniká výhradně z elementů vody a vzduchu. Sníh vzniká z nejjemnějších kondensovaných kapiček vody, jež se tvoří v mracích ochlazením a přesycením atmosferického vzduchu a při velmi nízkých teplotách, tak  vznikají malé kristaly. Vlivem vlastní tíhy jsou přitahovány k zemí. Během několikaminutového pádu skrz různé vrstvy vzduchu, narůstaji ledové kristaly podél své osy a tvoří se tipické sněhové kristaly. Spojením a nakupením sněhových kristalů vznikají sněhové vločky . Podle obsahu vody a rázu sněhových vloček se rozlišuje mezi různými druhy přírodního sněhu. Od prašanu přes firn až do mokrého jarního sněhu.


Základní principy technického zasněžování

Technický sníh vzniká jako sníh přírodní, jen z vody a vzduchu. Rozdíl je pouze ve strojní produkci.
Při produkci technického sněhu je vznik přírodního sněhu napodoben. Nezávisle od tipu výrobce sněhu (vrtulová nebo lancetová) je voda rozprášena na malé kapičky.
Jemně rozpášený vodní mrak narazí na jemně rozprášenou vodu míšenou s tlakem vzduchu, který vystupuje přes nukleo trysky a obsahuje tzv. nukleidy (= sněhová zrníčka). Vrtule -Propeller-výrobců sněhu, transportuje nukleidy a vodní mlhu do okolního vzduchu a po dobu letu zamrzá voda smíchaná se vzduchem, na sněhové vločky.

Klimatické předpoklady pro technické zasněžování

Pokud člověk hovoří o teplotě pro zasněžování, tak je tím právě míněna tzv.vlhká teplota. Vlhká teplota vyplývá ze suché teploty (= teplotu, kterou můžete odečíst z každého teploměru) a relativní vlhkosti vzduchu v %. Na základě chladného odpařování, leží suchá teplota vždy pod teplotou vzduchu.Teplotní rozdíl je přitom o to větší o co je sušší okolní vzduch.. Při  100% vlkhosti vzduchu se nemůže žadná voda  více odpařovat a vlhká teplota odpovída suché teplotě.

Pro zasněžování je optimální nízká suchá teplota a nepatrná vlhkost vzduchu. O co vyšší vlhkost vzduchu o to nepříznivější podmínky pro zasněžování, neboť již vlhký okolní vzduch může příjmout méně, či vůvec žádnou vlhkost. Vlhká teplota je u výrobců sněhu měřena meteorologickou stanicí. Na začátku zasněžovací sezony, panují často hraniční teploty, které představují velkou výzvu pro zasněžovací pohotovost a kvalitu sněhu.

Klesáli vlhká teplota, tak se může vyprodukovat rychleji a více sněhu. Podstatnou roli pro eficientní zasněžování a dobrou kvalitu sněhu, hraje také teplota vody, která v ideálním případě ležící lehce nad bodem mrazu. Příliš teplá voda je v chladících věžích přiváděna na správnou teplotu.