Ukázkový projekt ovce na alpských loukách Hauser Kaiblingu

EU-hlavní projekt "Ennstal-jehněčí"

Almlammprojekt (projekt horské ovce) byl původně započat v roce 2008 jako EU-LEADER-projekt a doposud se výtečně rozvynul. Je zaměřen na produkci kvalitativně hodnotného produktu-ennstalovské jehněcí. Současně je horská krajina ökologicky udržována, biologická rozmanitost zachována a je zabráněno přerůstání. Vyvrcholením projektu (Almlamm) jehněčí z horských luk je každoročně se konajíci oslava- ,,Almlammfest'' , poslední neděli v červenci - z důvodů Covid- 19 je letos odřeknuta!

Projekt

Zažátek

Vyháněním přes 800 ovcí na pastvu na Hauser Kaibling, položil chovatelský svaz ovcí a koz společně s lanovými dráhami Hauser Kaiblingu nové impulsy v oblasti péče o krajinu:

 • Cílené spásání horských luk a povrchu sjezdovek  
 • Vědecký dohled  LFZ Raumberg-Gumpenstein
 • Využití pro turistiku
 • Profesionelní uplatnění na trhu 


Chov ovcí má v Rakousku a přirozeně také v okrese Liezen dlouhou tradici. V důsledku poklesu podniků polního hospodářství, rostoucími náklady a nedostatkem pracovních sil v polním hospodářství, byly také čím dál tim méně obhospodařovány horské louky a to má krátkodobě i dlouhodobě za následek, že horské louky ,,přerůstají": Zákrsky, keře a stromy přerostou. Také celkové oteplování klimatu napomáhá k tomu – že se hranice lesa nezadržitelně zvedá.

 

Realizace

Aby se tento vývoji mohl uplatnit, zahájil štýrský svaz chovatelů ovcí  Almlämmer-projekt na Hauser Kaiblingu s různými partnery, jako například s obcí Haus im Ennstal, s lanovými dráhami Hauser Kaibling, s LFZ Raumberg-Gumpenstein a rovněž i s okresním agrárním úřadem Stainach v roce 2008.

Začátkem/v polovičce května jsou ovce vyhnány na pastvu na Hauser Kaibling a tráví tu svou letní rekreaci! Úlohou pastevkyně je spolehlivě provést sezónou přibližně 800 ovcí a jehnat a již začátkem května začínají přípravy. Při vyhánění na pastvu jsou ovce registrovány, váženy, odčerveny a podrobeny důkladné zdravotní prohlídce. Celková váha těchto zvířat je okolo 40.000kg. Ve 120 dnech periody pasení, sežere stádo ovcí na Hauser Kaiblingu celkem přes více než 1  milión kg plnohodnotné trávy, lahodných horských bylinek a lístků z keřů. "Takto se stádo značně podílí o péči naší kulturní krajiny " dodává Arthur Moser, vedoucí podniku lanové dráhy Hauser Kaiblingu.

 

"Lázeňský pobyt" na Hauser Kaibling

Kromě toho, že se zvířata cítí na horské louce dobře, (je srovnatelná s „lázeňským pobytem“), poskytuje velmi  rozmanité složení krmiva je nejlepším předpokladem pro produkci  vysoce hodnotných horských jehnat, které jsou organizovaně prodávány, prostřednictvím ennstalerovského centra chovatelů ovcí.
 

Ekologická „péče o sjezdovky“

Po té, co jsou spásány nejen plochy horských luk, ale také plochy sjezdovek na Hauser Kaiblingu, se ovce starají o velmi ekologiskou ,,péči sjezdovek'' – nasazení těžkých mašin a strojů, se tím může zásadně snížit.
Ze strany LFZ Raumberg-Gumpenstein je toto stádo vědecky doprovázeno, přičemž se zkoumá vliv účinku spásání na rostlinný porost, ale také na zvířata (přírůstky, kvalitu masa).

Horský ovčák na Hauser Kaiblingu

Společenský horský ovčák Franz Secklener se stará v alpském létě  kolem 800 ovcí na Hauser Kaiblingu -společně s jeho hlídacím psem ''Fly''. ,, Jakožto vášnivý lyžař jsem velice hrdý nato, že mohu tento projekt podpořit. Užívám si těchto chvil které trávím na povrchu sjezdovek Hauser Kaiblingu spolecně s mím psem a s našim velkým, osmistovkovým ovčím stádem, '' raduje se Franz Secklener. Vztah k ovcím je mu blízký. Zkušený ovčák byl přece pionírem ve věcech týkajících se chovu ovcí a přímého prodeje. Z Laakirchne v Horních Rakousích pocházejíci, obdržel dokonce i cenu za inovaci prvního podniku chovu ovcí - Vollerwerb. Photo: Martin Huber & Fritz Baumann.

Steirische Almlammfest (2020 bohužel zrušen!)

Zakončen bude tento projekt každoročními, jedinečnými slavnostmi Steirischen Almlammfest, poslední nedělí v červenci.

 

12. Štýrské slavnosti - Almlammfest ( ovčí slavnosti).

Vrchol prvního letního provozu na Hauser Kaiblingu formují opět Štýrské ovčí slavnosti, které se konaly 28. července již po dvanácté. Velký sraz oldtimer-traktorů, příchod ovčáka s ovčáckým psem a ovčím stádem, zábavný ovčí závod s možností sázení a výhry, živá muzika s ,,Schoffeichtkoglposchan'', kulinářké pochoutky ,, z jehněčího''  ajiné , proměnili tento den v zábavu pro celou rodinu. Za bezplatného vstupu!

Slavnosti byly zahájeny v 09:30 hod. ekumenickou bohoslužbou. Oficielní zahájení následovalo v 10.00 hod. Poté zahrála místní hudební kapela Haus im Ennstal ke speciálnímu rannímu nákupu. V 11:00 hod. přivedl ovčák 800 ovcí přímo do slavnostního prostoru. O hudební rámec bylo postaráno. Po celý den byly ve slavnostním areálu vystavovány nejrůznější produkty z ovčího.

Ovčí slavnosti jsou slavností pro celou rodinu. Jízda na ponym, líčení, modelování, malování a velký skákací hrad, dělají obzvlášt radost malým návštěvníkům.

Kulinářské pochoutky z „Ennstal Lamm“ (ennstalovského ovčího) budou prezentovány na slavnostech kolem poledne. K tomu budou servírována štýrská vína a ovocné šťávy. Po celý den si mohou návštevníci ovčích slavností pochutnávat taktéž na lahůdkách ennstalovských sedlaček: sladkých a kyselých placek, mimochodem všude oblíbené „štýrské placky“ a taktéž sladkosti a moučníky domácí výroby.

Ovčí příběhy na Hauser Kaiblingu

Zažít ovce na vlastní kůži mohou hosté na Hauser Kaiblingu v různých obměnách. S lanovkou - Schladminger Tauern-Seilbahn (obsažená v nabídce Schladming-Dachstein Sommercard-letní kartě) se turisté dostanou přímo na plato vysílače do 1870 metru nad mořem. V bezprostřední blízlosti horní stanice začíná okružní cesta-význam ovcí (Schafsinn-Rundweg), která nabízí zajímavé informace kolem projektu ,,Ovce z horských pastvin" a spoutu zážitků pro celou rodinu. Okolní chaty se starají  o tělesnou blaženost – a mimo jiné regionálními produkty z ovcí horských pastvin.

Vrcholné momenty "Steirische Almlammfest" (Štýrské ovčí slavnosti)  29. července 2018

 • dětský program (skákací hrad, jízda na ponících, líčení, modelování)
 • vystavovatelé ovcí a ovčích produktů
 • kulinářské vrcholné momenty - lahůdky z ovčího a vychutnávání regionálních specialit ennstalovských selek.
 • prezentace nejrůznějších štýrkých vín 
 • slosování hodnotných věcných cen (např. dětskou -sezónní lyžařskou kartu 2018/2019)
 • setkání s ovčím stádem a pastýřem
 • ... a ještě mnohem více!