Ski amadé jegy információk

ÁLTALÁNOS DÍJSZABÁSI FELTÉTELEK 2021/2022

Vonatkozik: Hauser Kaibling Seilbahn- und Liftges.m.b.H. & Co KG, Hauser Kaibling Betriebsges.m.b.H. & Co KG, Höfi Express GmbH, Schladminger Tauern Bergbahnen und Fremdenverkehrsbetriebe Sampl KG.
 1. Az általános díjszabási rendelkezések, ártáblázatok és a hivatal által engedélyezett szállítási feltételek a kifüggesztett szállítási szerződés részét képezik. A jegy megvásárlásával az utas tudomásul veszi a fenti rendelkezéseket és vállalja azok betartását. A 1,5 vagy annál hosszabb időtartamra szóló síbérletek érvényessége, kivéve a speciális síbérleteket, a Ski amadé összes síterületére érvényesek, síbérletek, melyeknek érvényessége egy napnál nem hosszabb csak a Schladming-Dachstein síhinta területén érvényesek, a mindenkori üzelmelési időben.

 

 1. A Ski amadé tagjai önállóan és legálisan üzemeltetik saját felvonóikat és liftjeiket valamint pályáikat. A Ski amadé síterületeire érvényes jegy megvásárlása feljogosítja az utast a Ski amadé által lefedett síterületek használatára, de konkrét szállítási szerződés csak azzal a felvonótársasággal jön létre, melyek a berendezéseit illetve pályáit éppen használják. Az utasokkal szembeni, szerződéses vagy jogszabályi rendelkezéseken alapuló felelősség a felvonók és liftek, úgy mint a sípályák üzemeltetése és használata során bekövetkezett eseményekért kizárólag az adott felvonó, lift és pálya üzemeltetője vállalja a felelősséget. A Ski amadé többi felvonó- és lifttársaságait a felelősség nem terheli.

 

 1. Aki a felvonókat és lifteket használja érvényes jeggyel kell rendelkeznie. A sípályák és felvonók korlátozott kínálata nem jogosít árengedményre.

 

 1. Egy névre szóló síbélet vásárlása esetén a kártya tulajdonosa autómatikusan hozzájárul személyes adatainak rögzítéséhez. Az ügyfél hozzájárul az elektronikus adatrögzítéshez, hogy visszaélés miatti ellenőrzés, vevőgondozás és amit már nem szükséges, azonban legkésőbb három évvel az utolsó vevőkapcsolat eltelte után, törlésre kerüljön. A kártyabirtokos hozzájárul ahhoz is, hogy a személyes adatokat a fent említett célokra a Ski amadé GmbH-nak és minden olyan cégnek, ahol a síbérlet érvényes továbbítsák.

 

Tájékoztatás a DSGVO, 13 és 14 cikke szerinti „Photocompare“-ról

Felhívjuk figyelmét, hogy a felvonójegy tulajdonosáról referenciafotó készül a kamerával felszerelt forgónál az első áthaladáskor. A liftkezelő személyzet ezt a referenciafotót hasonlítja össze a további kamerával felszerelt forgóknál történő áthaladáskor készített fotókkal. A referenciafotó a felvonójegy érvényességének lejárta után azonnal törlésre kerül, a többi fotó pedig legkésőbb 30 perccel a forgókapun történő áthaladás után. Felhívjuk figyelmét, hogy lehetőség van olyan felvonójegy vásárlására is, mely technikailag úgy van kialakítva, hogy a forgó átlépésekor ne készüljön fénykép, ezen jegyek esetében a liftkezelő személyzet véletlenszerű ellenőrzésével kell számolnunk. Hauser Kaibling DVR-Nr.: 0268496

 

 1. A síbélet személyre szóló és nem átruházható. A 9 napos és annál hosszabb ideig érvényes síbérlethez és bizonyos további jogosultságokhoz egy fénykép szükséges. A 1,5 napos síbérletektől kezdve a síbérlet-engedélyek kizárólag elektronikus adathordozón kerülnek kiadásra. A Ski amadé pénztáraiban kiállított elektronikus adathordozók (KeyCard) után 3,00 euró kaucikót kell fizetni. A Ski amadé pénztáraiban befizetett kaució teljes összege a működőképes és mechanikailag sértetlen adathordozó leadásakor visszatérítésre kerül.

 

 1. Az elektronikus ellenőrző rendszerrel felszerelt hozzáférési pontokon automatikusan, az ilyen rendszerrel nem rendelkező hozzáférési pontokon pedig szemrevételezéssel ellenőrzik az összes utazásra jogosító engedélyt.

 

 1. A vonalkódos vagy elektronikus jegyeket (KeyCard) a létesítmények ellenőrzési zónáiban, valamint a völgyállomás, a jegypénztárak és a parkolók területén végzett szúrópróbaszerű ellenőrzések során a megfelelő ellenőrző szervnek szemrevételezés céljából be kell mutatni. A jegyeket kérésre a síterepeken a kijelölt mobil ellenőrző szerveknek is be kell mutatni. Az ellenőrző szervek jogosultak a visszaélésszerűen használt síbérleteket elkobozni.

 

 1. Az osztrák törvények értelmében büntetőjogi felelősségre vonható az, aki érvényes jegy nélkül veszi igénybe a felvonókat és lifteket. A szabálysértésekért 50,- € pótdíjat, valamint a teljes árú napijegy értékét kell megfizetni, vagy feljelentésre kerül sor. A Ski amadé vagy tagvállalatainak azon joga, hogy a fentieken felüli kártérítési igényüket érvényesítsék, nem érinti.

 

 1. A síbérletekkel és jogosultságokkal való visszaélés, például jogosulatlan átruházás, a jogosultság pótlás nélküli visszavonását és az utazásból történő kizárást vonja maga után. A visszaélést 50,00 € pótdíjjal, valamint a teljes díjszabás szerinti napijegy értékének megfizetésével vagy a rendőrségen történő feljelentéssel büntetik. A síbérlet más vendégre való jogosulatlan átruházásának kísérlete már visszaélésnek minősül. Minden jegytulajdonosnak úgy kell őriznie a síbérletét, hogy harmadik személy ne férhessen hozzá.

 

 1. A felvonótársaság fenntartja a jogot, hogy bizonyos időjárási- vagy üzemeltetési körülmények miatt értékesítési és/vagy szállítási korlátozásokra kerülhet sor. Ebben az esetben nem lehet illetve nem lehet konkrét síbérletet vásárolni.

 

A síbérlet engedély érvényességi idejének utólagos cseréje vagy módosítása nem lehetséges. Elvesztés, lopás vagy elfelejtett jegyek(adathordozók) esetén nincs pótlás.

 

Ha a szállítás olyan okból akadályoztatva van, amelyért a felvonótársaság felelős, a viteldíj az egyszeri utazásra szóló engedélyek esetében teljes egészében, más engedélyek esetében pedig a használat alapján kerül visszatérítésre. A menetdíj visszatérítésére nem kerül sor, ha az engedély érvényessége a társaság más létesítményeire vagy a Ski amadé létesítményeire is kiterjed, kivéve, ha azt a törvényes közlekedési rendelkezések előírják.

 

 1. Amennyiben a Ski amadé vagy a tagvállalatok készen állnak a szolgáltatás nyújtására, és az adott felvonó létesítmények alapvetően üzemelnek, az ügyfélnek nincs joga elállni a szolgáltatástól rossz időjárás, lavinaveszély, az ügyfél előre nem látható távozása, az üzemeltetés átmeneti megszakítása, az egyes létesítmények vagy síterületek üzemeltetésének időjárás miatti felfüggesztése, egyes pályák vagy területek lezárása, a pályák zsúfoltsága, a jegytulajdonos betegsége és minden olyan körülmény esetén, amely az ügyfél befolyási körébe tartozik. Ezért ezekben az esetekben nincs visszatérítésre való jogosultság, és az ügyfél nem mentesül fizetési kötelezettsége alól.

 

Azok a bérlethasználók, akik a bérletet az elővásárlási időszakban vásárolták meg (lásd www.skiamade.com/saisonkarten), a szezon végén 14 vagy annál kevesebb nap használat esetén visszatérítésre jogosultak. A visszatérítés összegét a vételárból számítják ki, levonva a felhasznált napok után járó kedvezményt. A napi kedvezmény 45 € az első 9 napra és 38 € a 10-14. napra a felnőtt bérletre. Más személycsoportok analóg módon, részletes információ kérésre a jegypénztárban. A használat 15. napja után nem jár visszatérítés. A visszatérítésekre a 2021.4.11. és 2021.5.31. közötti időszakban kerül sor.

Azok a bérlethasználók, akik a bérletet az elővásárlási időszak után vásárolták meg (lásd www.skiamade.com/saisonkarten), a bérlet használatának olyan tartós korlátozása esetén, amelyért az ügyfél nem felelős, visszatérítésre jogosultak. Ez nem vonatkozik a rossz időjárás, lavinaveszély, az üzemeltetés ideiglenes megszakítása, az egyes felvonók vagy síterületek üzemeltetésének időjárás miatti felfüggesztése, egyes sípályák vagy síterületek lezárása, a pályák túlzsúfoltsága és minden olyan körülmény esetén, amely az ügyfél befolyási körébe tartozik. A visszatérítés összegét a vételárból számítják ki, csökkentve a felhasznált napok után járó kedvezménnyel. A napi kedvezmény 45 € az első 9 napra és 38 € a 10-14. napra a felnőtt bérletre. Más személycsoportok analóg módon, részletes információ kérésre a jegypénztárban. A használat 15. napja után nem jár visszatérítés.

Ha a bérletet az elővásárlási időszak után, a zárlat ideje alatt vagy azt követően vásárolják meg, a vásárló nem jogosult visszatérítésre az aktuális vagy már lejárt zárlat idejére.

Ha a tényleges hóviszonyok 2020.12.8. előtt vagy 2021.4.4. után nem teszik lehetővé az egyes vagy az összes létesítmény üzemeltetését, a visszatérítés az érintett napokra nem jár.

Sportsérülés esetén a visszatérítés a helyi orvos/kórház igazolása és a síbérlet azonnali letétbe helyezése ellenében a Ski amadé területén található fő pénztárak egyikében lehetséges. A visszatérítés mértéke a vásárlási értéktől és a síbérlet használatának időtartamától függ. A legfeljebb egy napra érvényes síbérlet-engedélyek esetében nincs visszatérítés.

 

 1. Gyermekek 125 cm magasságig csak felügyelő kíséretében használhatják a felvonókat és a felvonókat, kivéve, ha a felvonóspecifikus szállítási feltételek másként rendelkeznek. Azok a személyek, akik betöltötték a 15. életévüket, és különleges tapasztalattal rendelkeznek a tányéros felvonók használatában, magasságuktól függetlenül előreengedhetik a gyermekeket. Kisgyermekek szállítása a tányéros felvonókon tilos. Minden más esetben az adott felvonó szállítási feltételei érvényesek.

 

 1. A gyalogosoknak szóló külön jegyek csak a téli sporteszközök nélküli közlekedésre érvényesek. A sípályákon gyalogosok nem közlekedhetnek. A szánkózás a sípályákon nem megengedett. Az esti szánkózáshoz és az éjszakai síeléshez külön esti jegy szükséges.

 

 1. A 2002-ben, 2003-ban, 2004-ben született fiatalok és a 2005-ben vagy később született gyermekek, az 1995-ben vagy később született diákok, valamint a legalább 70%-os bizonyított fogyatékossággal élő személyek (kivéve a bérleteket és a már kedvezményes árú jegyeket) jogosultak kedvezményes árú jegyekre. Egyébként a közzétett síbérletárak érvényesek. A csecsemők (2014-ben és később született) 6,50 €-t fizetnek síelésenként Schladming/Dachstein síterületein.

 

 1. A Nemzetközi Síszövetség (FIS) magatartási szabályai korlátlanul érvényesek. A meggondolatlan magatartás vagy a jelen magatartási szabályok vagy az általános díjszabási szabályok és szállítási feltételek egyéb súlyos megsértése feljogosítja a felvonóvállalatot az engedély kártérítés nélküli visszavonására, és büntetőjogi következményekkel járhat.

 

 1. A sípályán történt balesetek utáni helyreállításért és szállításért 150,00 euró helyreállítási díjat kell fizetni.

 

 1. A Hauser Kaibling sípályái naponta 17.30 és 8.30 között zárva vannak és ez idő alatt nem lehet rámenni vagy síelni rajtuk. Ebben a zárt időszakban nincs veszélyvédelem. Sérülésveszély a sípálya karbantartása, a csörlőkötelek, a hóágyúzás, valamint a szabadon lévő kábelek és tömlők miatt. Túrázni tilos! Biztonsági okokból a Hauser Kaibling síterepén általában (24 órában) szigorúan tilos túrasílécet használni!

 

 1. A teljes síterepen tilos a drónok vagy más repülő tárgyak üzemeltetése.

 

 1. Az erdő szabad hozzáférhetősége különleges felelősségtudatot igényel, és kötelez annak védelmére. Az erdőtörvény értelmében az erdőben és a sífelvonók területén téli sporteszközökkel síelni csak a kijelölt pályákon vagy síutakon szabad. Tilos a 3 m-es famagasság alatti erdei kultúrákba belépni, valamint szemetet és cigarettát eldobni. A szabályok be nem tartása az erdészeti törvény alapján feljelentést von maga után és a síbérlet jogosultság kártérítés nélküli visszavonásával jár.

 

 1. Olyan törvénymódosítások vagy hatósági rendeletek (pl. "Corona-intézkedések") esetén, amelyek kapacitáskorlátozással járnak, a Ski amadé jogosult a kapacitáskorlátozás mértékéig az áremelésre az adott körülmények fennállásának időtartamára. A már megvásárolt felvonójegyeket ez nem érinti.

 

 1. A Funslope Hauser Kaibling használata saját felelősségre történik. A Funslope-ban a 10 FIS-szabály érvényes. Ezenkívül a helyszínen vagy a www.hauser-kaibling.at oldalon található magatartási szabályokat is be kell tartani és be kell tartani. A gyermekek számára 15 éves korig kötelező a bukósisak. A sípályák 17:30 és 8:30 között zárva vannak.

 

 1. Minden jog fenntartva! Minden információ a legjobb tudásunk szerint, de a teljességre és a helyességre vonatkozó garancia nélkül.

 

További általános díjszabási feltételek SuperSkiCard a www.superskicard.at és Steiermark Joker a www.steiermarkjoker.at oldalon találhatók.

 

Állapot: 2020.11. 20.