700 ovcí se usídlilo v letní rezidenci na Hauser Kaiblingu.

Vyhánění na horské pastviny Almauftrieb

Již od roku 2008 běží projekt, Ovce z horských pastvin (Almlammprojekt) na Hauser Kaiblingu. Každým rokem tu stráví léto na 900 ovcí. Od letošního roku převezme žena, jako pastýřka Svenia Paul, 27 ti letá agrární vědecká pracovnice, zodpovědnost za 900 kusů velkého ovčího stáda.

Pastýřka Svenia Paul

27-letá Svenia Paul je jedinou vyškolenou pastýřkou, která toto povolání vykonává v rakouském světě hor. S vyhnáním 900 set ovcí na Hauser Kaibling, 2. června 2015, převzala za ně zodpovědnost. Zvířata spásají v průběhu projektu (Almlammprojektes) horské pastviny- a povrch sjezdovek. Tento EU-hlavní -projekt, podporuje jak hospodářské, tak i turistické využití. Die Tauern-Seilbahn (kabina) vyváží denně hosty na Hauser Kaibling, kteří se tu s troškou štěstí  mohou potkat s pastýřkou a jejím stádem.

Vyhánění ovcí na pastviny, 2. června 2015

„Jsem zvědavá na práci a život s ovcemi na horách a kromě toho se těším na to, že tu pozbírám nové zkušenosti “, tak se dívá Svenia Paul optimisticky do léta na horských pastvinách . Studovaná agrární vědecká pracovnice, vyrůstala na německé ovčí farmě a absolvovala výuku u pastýřského mistra  Martina Winze v Halle. Martin Winz byl v létě 2008 prvním horským pastevcem na Hauser Kaiblingu.

Ovčí stádo udržuje sjezdovky

 „Projekt horských ovcí byl původně odstartován v roce 2008 jako EU-LEADER-projekt a mohl se znamenite rozvinout. Spojuje zájmy kooperačních partnerů z různých oblastí hospodářství a životního odvětví. Zaměřuje se na výrobu kvalitativního, vysoce hodnotného  produktu  – jehněčího z Ennstalu. Současně ekologisky pečuje o horské pastviny, zachování druhové diversity a zabránit nárustu. V bodě udržování sjezdovek, vykonávají ovce něco ohromného: Povrch sjezdovek  přirozeně hnojí  a pohybem stáda se tak zpevňuje. Zabraňuje tak erozi, šetří těžkými stroji a chrání životní prostředí.

Zážitky s ovcemi

V různých variantách si na vlastní kůži mohou hosté zakusit zážitky s ovcemi na Hauser Kaiblingu. S lanovkou Tauern-Seilbahn (zahrnuta v nabídce letní karty Schladming-Dachstein Sommercard) se dostanou turisté přímo  na plošinu k vysílači do nadmořské výšky 1.870 metrů. Hned vedle horní stanice začíná okružní cesta-Schafsinn (význam ovcí), jež nabízi zajímavé informace o projektu (jehněčí z horských pastvin) Almlammprojekt a spousty dobrodružství pro celou rodinu. Okolní chaty zajištují duševní pohodu –  mimo jiné s regionálními jehněčími produkty z horských pastvin. Vrcholem letošního léta horských luk na Hauser Kaiblingu jsou štýrské slavnosti jehňátek z horských luk, konající se 26. července.

Höhepunkt

8. Štýrské slavnosti horských jehňat 26. července 2015 na dolní stanici Hauser Kaiblingu.