26.07.2015

Slavnostní nálada na 8. štýrských jehněčích slavnostech

Slavnostní nálada na 8. štýrských slavnostech horských jehňat za slunného nedělního dne 26. července 2015!

Rodinná slavnost pro domácí a hosty se spousty vrcholnými body! Více než 4.000 hostů, strávilo na 8. štýrský slavnostech horského jehěčího, úzpěšný den, plný zážitků a byly očarováni vstupem ovčačky Svenii s jejím ovčáckým psem „Gipsy“ a obrovským stádem ovcí a jehňat z horských pastvin, do slavnostního areálu.

Bezplatným vstupem v 09:30 hod. započal program ekumenickou bohoslužbou. Oficielní zahájení následovalo v 10.00 hod. Po té zahrála kapela ,,Marktmusikkapelle Haus im Ennstal ke speciálnímu rannímu nákupu. Kolem poledne vehnala ovčačka Svenia ovčí stádo přímo na oslavnou plochu. Dětská taneční skupina „D´Kufstoana´ z Weißenbachu“ předvedla také letos několik tanců. Hudební rámec zajistila od 13 hod. skupina „Bergwelt Schwung“.

Nejmenší návštěvníci oslav se mohli radovat ze zvláštního programu z malé zologické, jízdy na ponym, šminkováním, modelováním, z nafukovacího skákacího hradu a spoustu jiných.

Vyvrcholením: Ovčačka Svenia táhla se svým ovčím stádem do zábavného arálu, na úpatí  Hauser Kaiblingu . Byl to potěšující pohled , když za tohoto teplého slunného nedělního poledne, ovčačka Svenia Paul s jejím očáckým psem „Gipsy“ a jejím obrovským ovčím stádem, táhla s velkým klidem, trpělivostí a láskou k ovcím, z výšin Hauser Kaiblingu, pře cílový kopec sjezdovky-FIS, dolů do ůdolí. Více jak 4.000 hostů– z toho také spousta letních hostů – byla nadšena a zařící dětské oči sledovali tuto scénu. Schäferin Svenia se stará o více než 700 ovcí a jehnať společně s jejím ,,nejdůležitějším spolupracovníkem, ovčáckým psem „Gipsy“ vysoko v horách na Hauser Kaiblingu. Od června do září, tam ,,dvoukopytníci ''  ošetřují a spásají horské louky a vypomáhají k tomu, aby nespustly. K  tomu dodavá Arthur Moser, vedoucí podniku Hauser Kaiblingu: „Ovce ekologicky ošetřují naše sjezdovky a k tomu nabízí našim letním hostům jedinečné zážitky“!

Vrchol kulinářské dovednosti z ennstalovského-jehněčího. Na poledne byli prezentovány všechny možné lahůdky s ennstalovského-jehněčího. V lednu 2013 byl region vyznamenán jako GENUSS-REGION . Označení za to, že naše nabízené „ennstalovské jehněčí “ je držitelem nevyšší kvality!
Hans Stabauer, zakladatel BBQ World Assocciation a coach AMA-Grilltrainer(trenér v grilováni, ´griloval to nejlepší z jehněčího: žebra, burgery, pečínku z krku, kotlety, plecka a stehna v celku. Po celý den si mohli návštěvníci slavnosti pochutnávat na lahůdkách z jehněčího a regionálních specialitách ennstalovských hospodyněk. Zdejší mládež prezentovala vína a různé ovocné šťávy.

Různí vystavovatelé nabízeli po celý den vše možné, produkty a výrobky týkající se ovcí . Odpoledne se konalo slosování se skvělímy cenami. Tak například dětská sezonní karta 2015/2016, letní karta 2016, poukázka na jednu ovci a také na lyže pro dospělé a spousta jiných věcí k výhře!

 

1. Rakouská pastevkyně: Svenia Paul

27-letá Svenia Paul je jedinou vyškolenou pastýřkou, která toto povolání vykonává v rakouském horském světě. S vyhnáním 700 seti ovcí na Hauser Kaibling, 2. června 2015, za ně převzala zodpovědnost . Zvířata spásají v průběhu projektu (Almlammprojektes) horské pastviny- a povrch sjezdovek. Tento EU-hlavní-projekt podporuje jak hospodářské, tak i turistické využití. Tauern-Seilbahn (kabina) denně vyváží hosty na Hauser Kaibling, kteří se tu s troškou štěstí mohou potkat s pastýřkou a jejím stádem.

Studovaná agrární vědecká pracovnice, vyrůstala na německé ovčí farmě, absolvovala výuku u pastýřského mistra  Martina Winze v Halle. V létě 2008 byl Martin Winz prvním horským ovčákem na Hauser Kaiblingu. Od té doby ho spojuje přátelství s Walterem Schmiedhoferem, předsedou štýrského pěstitelského svazu ovcí a koz a požitek regionu ennstalovských ovcí. Tento kontakt byl základem pro angažování mladé pastýřky.

Projekt: Ovči stádo udržuje sjezdovky

 „Projekt horských ovcí byl původně odstartován v roce 2008 jako EU-LEADER-projekt a mohl se znamenite rozvinout. Spojuje zájmy kooperačních partnerů z různých oblastí hospodářství a životního odvětví. Zaměřuje se na výrobu kvalitativního, vysoce hodnotného  produktu  – jehněčího z Ennstalu. Současně ekologisky pečuje o horské pastviny, zachování druhové diversity a zabránit nárustu. V bodě udržování sjezdovek, vykonávají ovce něco ohromného: Povrch sjezdovek  přirozeně hnojí  a pohybem stáda se tak zpevňuje. Zabraňuje to erozi, šetří těžkými stroji a chrání životní prostředí.

Před tím, než ovce budou moci nastoupit na letovisko jsou zváženy, zaregistrovány a jedním slovem, podrobeni kontrole zdravotního stavu. Jedna z ovcí má GPS vysílačku, kterou je možné stále určovat polohu stáda. K tomu může být ovčí stádo sledováno přes internet a mimo jiné využito k výzkumným účelům.

Okolo 700 ovcí sežere během spásací periody 1 million kg plnně hodnotné trávy, chutných horských bilinek a lístků z křovisek Hauser Kaiblingu. Oproti tomu je svědomitě reneutralizováno zpětné hnojení povrchu sjezdovek a stálým pohyben stáda, tak zpevňováno.

Z ekologisckého hlediska nabízí tento hlavní projekt něco pro každého. Na jedné straně vytváří pro skoro 700 ovcí mimořádnou, velmi hodnotnou obživu a tím prvotřídní produkty z ovcí a současně tak setří energií a životním prostředím. Letním „obhospodařováním povrchu sjezdovek pomocí ovcí se pro Hauser Kaibling Seilbahn lanovky), snižují náklady na ošetřováni, jakož i náklady na energii až o 50 procent.. Enormní redukce hnojiva a snížením nasazení těžkých strojů, snižují nejen výdaje, ale šetří životní prostředí“, dodává Arthur Moser, vedoucí podniku lanovek Hauser Kaiblingu.

Hlavním cílem tohoto projektu je vytváření kvalitního a hodnotného produktu, horské pastviny a sjezdovky ekologicky ,,udržovat'' ovcemi, udržovat je tak přístupné a zachovat na horských loukách enormní rozmanitost druhů, a využívat je také k turistickým účelům a ne na konec by měl přinášet užitek sedlákům!

Výzkumné centrum Raumberg-Gumpenstein současně provádí vědecký výzkumný projekt, přičemž se zkoumá jaký vliv má udržování pastvin na rostlinný porost v dané oblasti a také zvířata jsou kontrolována(přírůstky, kvalita masa).

 

Zážitky s ovcemi na Hauser Kaiblingu

V různých variantách si na vlastní kůži mohou hosté zakusit zážitky s ovcemi na Hauser Kaiblingu. S lanovkou Tauern-Seilbahn (zahrnuta v nabídce letní karty Schladming-Dachstein Sommercard) se dostanou turisté přímo  na plošinu k vysílači do nadmořské výšky 1.870 metrů. Hned vedle horní stanice začíná okružní cesta-Schafsinn (význam ovcí), jež nabízi zajímavé informace o projektu (jehněčí z horských pastvin) Almlammprojekt a spousty dobrodružství pro celou rodinu. Okolní chaty zajištují duševní pohodu –  mimo jiné s regionálními jehněčími produkty z horských pastvin. Vrcholem letošního léta horských luk na Hauser Kaiblingu jsou štýrské slavnosti jehňátek z horských luk, konající se 26. července.

Vše kolem ovcí - ať už poučné, kulinářské nebo dobrodružné - nalezne člověk v létě na Hauser Kaibling. Schafsinn-Rundweg (Význam ovcí) (www.schafsinn.at) na Hauser Kaibling se nabízejí zajímavé informace týkající se projektu a spousta dobrodružství pro celou rodinu. Na přilehlých chatách bude člověk pohoštěn regionálními produkty z jehněčího. V roce 2008 byl uskutečněn jedinečný hlavní projekt štýrským chovatelským svazem ovcí, ve spolupráci s učebním a výzkumným centrem pro zemědělství- Raumberg-Gumpenstein.

Doplněn je  tento projekt jedinečnou -(štýrskou slavností-jehněčí z horských luk) Steirischen Almlammfest 26. července 2015 v cílové stanici FIS-sjezdovka na Hauser Kaiblingu. Již po osmé se koná tento letní vrcholná událost: Obslouženi budou hosté pochoutkami z Ennstalovského jehněčího a nabízí se atraktivní rámcový program pro velké a malé. Vstup zdarma!