Oblast tisku Hauser Kaibling

Podmínky užívání

Prosím respektuj podmínky užívání! Máte-li otázky či nejasnosti, kontaktuj nás-těšíme se na tebe!

Právní upozornějí pro zveřejňování tiskových textů/obrázků/fotek

Právní situaci ve vztahu užívání a zveřejňování v této download oblasti  jasně zdůraznit. Upozorňujeme na následovné:

Copyright všech obrázků/fotek spadají výhradně pod Hauser Kaibling Seilbahn a Liftges.m.b.H. & Co KG, A-8967 Haus im Ennstal. Obrázky /fotky jsou především zamýšleny pro zveřejnění tiskem.Při zveřejnění se musí uvést Copyright © Hauser Kaibling/jméno fotografa.

Kooperační partneři Hauser Kaiblinu (turistické a místní svazy, živnostenské podniky, cestovní kanceláře, organizátoři zájezdů) jsou až do odvolání,  oprávněni používat obrázky/fotky za účelem zhotovování propagačního materiálu, popř. v rámci tiskové práce.


Výslovně zakazujeme dodatečné změny, jako např.: retušování obrázků v elektronickém systému. Užívání obrazků/fotek jinými než uvedenými oprávněnými osobami je potřeba písemného vyjádření o povolení Hauser Kaiblingu Seilbahn- und Liftges.m.b.H. & Co KG

Nutné udat průkaz totožnosti obrázku!
Kopie tiskových textů je bez honoráře!

Kdo stahuje tiskové texty a obrázky, výslovně souhlasí s těmito podmínkami!