Hauser Kaibling se nově představuje na Internetu!

Nový online svět!

www.hauser-kaibling.at se představuje v novém vzhledu: Full responsive website bude odpovídat novým požadavkům smartphonu a tabletu!

Při stále měnící se technice a změnám v internetu", jsme museli naší website , přizpůsobit době!", říká vedoucí podniku Arhtur Moser!

Relaunch

Při zveřejnění online-vystoupení, nám šlo především o to, našim hostům nabídnout opticky příjemnou website, s přehlednou, jednoduchou navigací a rychlým vyhledáváním obsahu: Design, přízeň uživatele, přehlednost a zobrazení na smartphones & tablets byly pro nás ty nejdůležitější cíle.
 

Rull Responsive

Pomocí multi-device-schopnostem website, můžeme tedy všem uživatelům - jedno na jakém konečném přístroji se bude homepage užívat - poskytnout perfektní zobrazení. Zde se nepřízpusobí jenom design, ale kromě toho také content, na nynějších konečných přístrojích.
 

Koncept, Design & Realizace

Pro relaunch, jsme se rozhodli k tomu, že po dlouhodobé a úspěšné spolupráci s Online-Agentu elements.at, budeme nadále pokračovat a máme radost ze skvělého vývoje nové website.

Highlights

Nová website je nyní zpracovaná jako magazín a za podpory obrázků velkých rozměrů a designových elementů, umožňuje uživatelům dobrý a rychlý přehled.