za Vaší návštěvu v zimní sezóně 2016/17! Zde naše video pro Vás...

Děkujeme.....

Hauser Kaibling se poohlíží zpět na překrásnou a velmi úspěšnou zimní sezónu 2016/17. Tímto výsledkem chápeme na jedné straně stvrzení naší stálé kvality a na druhé straně úkolem, který s velkým nadšením a elánem nadálé budeme úspěšné rozvíjet – ve smyslu našich hostů a našeho podniku „pilovat“. 

V této spojitosti vyslovujeme naše poděkování - a to všem hostům, zaměstnancům, místním obyvatelům, vlastníkům pozemků a partnerům, bez nich by byly tyto výsledky nemožné . Přejeme Vám báječné léto a těšíme se na opětovné shledání na nejkrásnějších sjezdovkách Hauser Kaiblingu  v zimní sezóně 2017/18!